HomeNieuwsBijdrage SGP Kadernota 2017, 2de termijn

Bijdrage SGP Kadernota 2017, 2de termijn

Publicatiedatum: 8 jul. 2017

 

Dank u wel voorzitter,

In 2e termijn enkele reacties op de antwoorden en richting andere collega’s.

1. Precario kabels en leidingen: Lagere opbrengsten ramen kan niet volgens de wethouder. Bij het BUIG budget hebben we jaren te laag begroot en hier ook diverse malen op aangesproken door de provincie, dus zie niet helemaal het verschil of het moet zijn dat precario een opbrengst is en het BUIG budget uitgaven die hoger uitvallen. Belangrijk is in ieder geval dat nagedacht wordt over compensatie van deze wegvallende opbrengsten

2. Visie Regionale Samenwerking wil ik nog graag een antwoord op mijn vraag of deze nog voor het einde van het jaar besproken kan worden?

3. Ik volg de wethouder in het standpunt dat we niet overal specifieke reserves voor moeten vormen omdat de kosten niet vaststaan. Ik hier voor geldt wat ons betreft blijvende aandacht voor de financiële risico’s die e.e.a. in de toekomst met zich mee gaan brengen. Een funderingsfonds zal ook daarbij niet de oplossing zijn van alle problemen. Daar komt bij dat deze specifiek voor huiseigenaren is bedoelt. Wat mij overigens hierbij wel is opgevallen is dat Gouda niet bij de initiatiefnemers van dit fonds behoort. Zijn we iets te laat aangehaakt?

4. ICT: heb geen reactie gekregen op ons voorstel om samenwerking te zoeken met buurgemeenten en bedrijfsleven en om te inventariseren. Graag nog een reactie.
Dank aan de wethouder voor wat betreft de toezegging dat er voor de verkiezingen een overzicht komt conform ons voorstel als het gaat om de financiële mogelijk- en onmogelijkheden en risico’s voor de komende 4 jaar.

Minder gelukkig zijn wij met de opmerking over de winkelvisie in combinatie met de Economische Visie. In 2015 hebben wij een motie ingediend om in het kader van de Winkelvisie te komen met een expertmeeting. Deze was toen voorzien in het 3e kwartaal van 2015. In februari vorig jaar heb ik opnieuw geïnformeerd. Toen was het uitstel het gevolg van de integratie in de Regionale Economische Visie en gisteren hoorden we weer iets anders. Heel concreet wil ik weten (kwartaal en jaar) wanneer er nu echt een winkelvisie komt en de beloofde expertmeeting? Dit is geen fraaie gang van zaken.

Tot slot het door velen geprezen Roze jaar. U zult begrijpen dat we daar als SGP anders in staan. We zien geen reden om hier een speciaal jaar aan te wijden en zeker niet om hier geld aan uit te geven. Het mee varen van een Goudse boot tijdens de Gaypride, nota bene betaald uit budget voor Stadsmarketing, stemt ons niet vrolijk. Het is goed dat er aandacht is voor diversiteit maar die is breder dan LHBT’ers. Alle mensen, homo’s en lesbiennes, joden en marokkanen, mensen met een beperking lichamelijk of geestelijk, jong of oud zijn ons lief. Het expliciet promoten van een specifieke groep is geen taak van de overheid maar van ons allemaal. Het gaat om gedrag en jezelf gedragen. Maar de dwang dat ik iets zou moeten accepteren waar ik niet achter kan staan vanuit mijn levensovertuiging, is bijna dezelfde als zaken die ons op andere vlakken wel eens wordt verweten. Gewetens laten zich niet dwingen. Allen het gesprek kan mensen bij elkaar brengen en elkaar leren begrijpen. Dat moeten u en ik elke dag opnieuw weer doen. De een van uit een liberale, de ander vanuit een sociale, de ander van uit zijn Bijbelse overtuiging. De een van uit zijn hoop, de ander vanuit zijn geloof maar altijd met liefde omdat liefde alles overwint.

Dank u wel.

 

Arjan Versteeg

fractievoorzitter SGP Gouda