HomeNieuwsBlog: 'Na de verkiezingen'

Blog: 'Na de verkiezingen'

Blog: 'Na de verkiezingen'

Publicatiedatum: 16 jun. 2018

Na de verkiezingen

Na de verblijdende verkiezingsuitslag waarbij de SGP-fractie opnieuw met twee zetels in de raad vertegenwoordigd is, startte meteen de coalitievorming. Hiervoor werden door de twee grootste fracties informateurs benoemd, namelijk Alexander Rinnooy Kan (D66) en Heleen van den Berg (CU).

 

Als SGP hebben we ook een advies gegeven waarbij we zoveel mogelijk recht wilden doen aan de verkiezingsuitslag. Ons advies was: D66-ChristenUnie-VVD-CDA-GroenLinks-SGP (zie het advies).

Het advies van de informateurs luidde anders, namelijk D66-CU-PvdA-CDA-GL. Als SGP vinden we deze samenstelling niet helemaal recht doen aan een brede afspiegeling van de raad, omdat deze coalitie een centrum-links profiel krijgt en slechts 19 van de 35 zetels vertegenwoordigt. Als er dan inderdaad 5 partijen in het college zouden moeten komen, had de SGP liever VVD dan GL in het college gezien.

 

Gezien het feit dat de onderhandelende partijen een kleine meerderheid hebben, kondigden ze aan dat de niet-coalitiepartijen zouden worden betrokken bij een zogeheten ‘raadsakkoord’. De bedoeling daarbij is om als raad onderwerpen te benoemen waarover dan raadsbreed overeenstemming is. Hiervoor is door de onderhandelende partijen een bemiddelaar aangesteld, namelijk mevrouw Lint. Jacques en ik zijn bij haar geweest en hebben punten benoemd die voor een raadsbrede overeenkomst in aanmerking zouden komen: water, onderwijshuisvesting,  verkeersveiligheid en Gouda 750 jaar stadsrechten (Havensluis). Dit alles wel binnen een strak financieel kader.

 

Op 23 mei presenteerde mevrouw Lint haar bevindingen. In het debat hierover is besloten om een raadsbreed akkoord te sluiten over de onderwerpen: klimaatadaptatie (groen en water) en Gouda 750 jaar. In een later stadium zal ook “energietransitie” worden meegenomen.

 

De SGP maakt zich wel zorgen over de voortgang van de coalitieonderhandelingen. Waar in diverse plaatsen de nieuwe coalitie is beëdigd, zal het nog zeker weken duren voordat er een akkoord is. Nog belangrijker is wat de uitkomst van de onderhandelingen zal zijn. Zoals iedereen van de SGP gewend is, zal de SGP het akkoord constructief-kritisch beoordelen: steun waar mogelijk, oppositie waar nodig!

 

Harold Hooglander

Raadslid SGP