HomeNieuwsBrief aan de informateurs van het Goudse college

Brief aan de informateurs van het Goudse college

Publicatiedatum: 16 jun. 2018

Geachte informateurs,

 

De verkiezingen stemmen de SGP dankbaar. Nooit eerder kozen zoveel mensen voor de SGP vertegenwoordiging in Goudse gemeenteraad. Dit is niet ten koste gegaan van stemmen op de andere christelijke partijen: ChristenUnie, CDA en Jezus Leeft. In andere gemeenten of verkiezingen blijken deze partijen vaak als communicerende vaten te functioneren.

Gouda kent een wat atypische uitslag ten opzichte van andere gemeenten. Lokale partijen hebben niet overtuigend of groots de verkiezingen gewonnen.

Daarnaast is het opvallend dat de fracties die anderhalf jaar geleden, vanuit een constructieve houding, zijn toegetreden alle drie zijn beloond met stemmenwinst. Stabiliteit en betrouwbaarheid zijn daarmee beloond.

 

Voor de aankomende periode zijn voor de SGP vier thema’s van belang:

-        Financiële degelijkheid: Gouda heeft forse financiële uitdagingen (huisvesting scholen, sociaal domein, verduurzaming/ vergroening/ water, slappe bodemproblematiek). Voor de SGP is de inzet dat lokale lasten liefst laten dalen aangezien op dit moment Gouda tot de duurste woongemeentes van Nederland behoort. Het subsidiebeleid moet kritisch tegen het licht worden gehouden. SGP staat voor terughoudend omgaan met subsidies.

-        Versterken zondagsrust, geen experimenten met wietteelt, liefst geen coffeeshops of bordelen in de stad.

-        Gouda moet goed op de kaart staan in 2022 bij 750 jaar stadsrechten. Gouda moet bekend staan als bloeiende stad aan het water: de havensluis in de binnenstad weer open. Benutten van de elementen die Gouda waterstad maken

-        Stevig veiligheidsbeleid: handhavingsbeleid op het gebied van gezondheid en leefbaarheid

 

Voor de SGP is het logisch om te kijken naar draagvlak in de stad bij de vorming van een coalitie.

1)      In een raad van 35 zetels zijn vijf partijen met ‘slechts’ vier zetels de grootste partijen. Dit maakt samenwerking en een brede coalitie noodzakelijk. Een coalitie van vijf tot zes partijen noodzakelijk.

2)      Gezien eerdere bestuurscrisis vindt de SGP het belangrijk dat diverse politieke stromingen vertegenwoordigd zijn in een bestuur. Het uitsluiten van een ‘bloedgroep’ leidde tot polarisatie en verminderde samenwerking.

3)      Bij de verkiezingen waren ChristenUnie, VVD, CDA en GroenLinks, Gouda 50+, SGP partijen die zetelwinst of forse stemmenwinst hebben geboekt. Omdat Gouda Positief en GBG de vorige verkiezingen tezamen vijf zetels behaalden en nu totaal ook weer vijf zetels heeft behaald, is het stemmen op lokaal niet duidelijk te duiden als winst. Gouda Positief en Gouda 50 + hebben bij de duiding van uitslag aangegeven niet van coalitiedeelname uit te gaan.

4)      De SGP vindt stabiliteit en betrouwbaarheid belangrijke uitgangspunten. De SGP heeft het deelgenomen aan de huidige coalitie zonder een wethouderspost te claimen. Juist om continuïteit en  stabiliteit te waarborgen.

5)      De SGP is een partij met duidelijke principes en heeft een stevig verhaal neergezet in de campagne. De periode van informeren en formeren staan in het teken van zoeken naar overeenkomsten en het vormen van een goed en degelijk bestuur van de stad. 

 

Op basis van deze analyse komt de SGP tot de volgende aanbeveling voor het vormen van een coalitie:

D66 en ChristenUnie als grootste partijen in de stad nemen logischerwijs het voortouw, VVD, GroenLinks, CDA en SGP hebben draagvlak in de stad gewonnen en vertegenwoordigen de diverse hoofdstromingen in de politiek.

Daarmee adviseert de SGP om te verkennen of deze zes partijen kunnen komen tot een inhoudelijke agenda voor de aankomende vier jaar.

 

De SGP is bereid tot het nemen van collegeverantwoordelijkheid en kan voorzien in een bestuurder.

De SGP formuleert niet op voorhand breekpunten of condities om met andere partijen in gesprek te gaan.

 

Wij wensen u wijsheid in de opdracht om deze verkenning en informatieronde tot een goed advies te vormen.

Fractie SGP Gouda

Jacques Rozendaal fractievoorzitter SGP

Harold Hooglander raadslid SGP