HomeNieuwsEen eerste terugblik op de verkiezingen

Een eerste terugblik op de verkiezingen

Een eerste terugblik op de verkiezingen

Publicatiedatum: 16 jun. 2018

Beste leden,

 

Inmiddels is liggen de gemeenteraadsverkiezingen alweer geruime tijd achter ons. De SGP heeft zowel absoluut als relatief meer stemmen gekregen dan in 2014.  het stemmenaantal is gestegen met 208 van 1840 naar 2048. Het percentage stemmen wat op de SGP is uitgebracht is gestegen met 0,35 % van 6,01 % naar 6,36 %. Hierdoor heeft de SGP ruim voldoende stemmen voor 2 zetels.

 

De afgelopen jaren is de SGP in Gouda steeds gegroeid, daar zijn we dankbaar voor. In 2002 haalden we 1397 stemmen. Dit aantal is stapsgewijze toegenomen naar 1498, 1840 naar nu uiteindelijk 2048 stemmen.  Zie onderstaand staafdiagram.

 

 

Door het bestuur, fractie, leden en vrijwilligers is veel werk verzet. We bedanken hen voor hun grote inzet om de SGP boodschap uit te dragen in de stad. Ook de kandidaten die zichtbaar en vaak ook onzichtbaar in de stad en in hun eigen omgeving campagne gevoerd hebben willen we bedanken.

 

Laten we God die ons ondersteund en geholpen heeft ook danken voor zijn ondersteuning. Als bestuur wensen we de SGP fractie Gods hulp en steun in het raadswerk toe. Dit tot geestelijk welzijn van alle burgers van Gouda. Dat we de vrede zoeken voor de stad.

 

Met vriendelijke groet,

Bestuur SGP afdeling Gouda.