HomeNieuwsGoudse raad wil een kerkenvisie

Goudse raad wil een kerkenvisie

Goudse raad wil een kerkenvisie

Publicatiedatum: 31 jan. 2019

Goudse raad wil een kerkenvisie

 

De SGP-fractie heeft een motie ingediend om te komen tot een kerkenvisie. Door een kerkenvisie wordt door kerkeigenaren, burger- en erfgoedorganisaties van tevoren nagedacht over eventuele herbestemmingen van de kerken. “Bij de Gouwekerk werd pas nagedacht over herbestemming toen de kerk leeg stond. Een kerkenvisie kan dit voorkómen”, zegt SGP-raadslid Harold Hooglander.

 

Kerken bepalen het aanzicht van de stad. Door ontkerkelijking en vergrijzing neemt het aantal kerkgangers af. “Hoewel ik dat als SGP’er betreur, is het wel goed om tijdig na te denken wat er dan met het religieus cultureel erfgoed moet gebeuren”, zegt Hooglander. “Gelukkig is er een meerderheid in de raad die het belang hiervan inziet, want onze motie is breed gesteund”.

Met een kerkenvisie wordt beoogd om in gezamenlijkheid met kerkeigenaren, burger- en erfgoedorganisaties een duurzame toekomstvisie te ontwikkelen voor kerken en religieus erfgoed. Het ministerie van OCW stelt hiervoor in 2019 € 3,5 miljoen ter beschikking. Gouda heeft meer dan 20 kerken en kan daardoor rekenen op € 50.000. “De kerkenvisie sluit goed aan bij de Erfgoedvisie uit 2014 en het geeft kaders voor de nog op te stellen omgevingsvisie”, aldus Hooglander.

 

 

 

Noot voor de redactie:

 

Informatie:

-         Motie kerkenvisie

-         Zie https://cultureelerfgoed.nl/dossiers/toekomst-religieus-erfgoed

 

Voor informatie of vragen kunt u contact opnemen met:

-         Harold Hooglander, raadslid SGP: harold.hooglander@gouda.nl of +31 (0)6 2507 1709