HomeNieuwsHuisvestingsverbod na herhaalde veroordeling voor misdrijf

Huisvestingsverbod na herhaalde veroordeling voor misdrijf

Huisvestingsverbod na herhaalde veroordeling voor misdrijf

Publicatiedatum: 17 jan. 2018

Petitie Verbannen 2.0

Pas het strafrecht aan en maak Gouda veiliger!

Eerst het goede nieuws: Gouda wordt al jaren veiliger. De criminaliteitscijfers nemen jaar na jaar af. Dat is dankzij goede inzet van politie en gemeente. Politie doet dat bijvoorbeeld door de top-60 (jongeren)aanpak. De gemeente heeft door de herstructurering van wijken en door de inzet rond het veiligheidshuis ook een grote bijdrage geleverd.

Soms hoor ik, helaas, nog het beeld opduiken over Gouda als onveilige stad. Dat is dan bij mensen die te lang niet in deze mooie stad zijn geweest.  Gouda ligt er gewoon beter bij dan 10 jaar geleden en de sfeer op straat is verbeterd.

Dan nu de andere kant van de medaille. Helaas is er één hardnekkig probleem in Gouda. Het aantal woninginbraken is extreem hoog voor een stad met 70.000 inwoners. In 2017 heeft de politie er keihard op ingezet en met resultaat; voor het eerst in jaren stijgt het aantal inbraken niet meer. Merkwaardig genoeg wordt na zo’n succesvol jaar de teamleiding van politie in Gouda vervangen. Never change a winning team, zou ik zeggen!

Of het aantal woninginbraken blijft dalen en niet verplaatst naar een ander soort delict, is maar zeer de vraag. Het probleem is namelijk lastiger dan het delict woninginbraak. Gouda kent een te grote groep jongeren die potentieel crimineel gedrag vertoont.  Een aantal jaar geleden was Gouda namelijk berucht om de hoeveelheid auto-inbraken. Kapot geslagen autoraampjes werden aangeduid als ‘Gouds grind’. Zijn de boeven gestopt met hun criminele gedrag? Nee, ze stapten toen over op een ander delict. De infrastructuur hoe gestolen spullen worden verhandeld blijft hetzelfde. Maar ook de groep jongeren die crimineel gedrag vertoont, is niet veranderd. In Gouda zijn Marokkaans Nederlandse jongens oververtegenwoordigd in de criminaliteit. Daarbij zie je dat broertjes of neefjes vaak vervallen in dezelfde gedragspatronen. Via de top 60 aanpak wordt gelukkig op dit niveau geïnvesteerd.

Vorig jaar bleef in eerste instantie het aantal inbraken stijgen en in de gemeenteraad werd gepleit om met onorthodoxe maatregelen en ‘out of the box’ te kijken hoe het probleem toch te lijf kan worden gegaan. Ik heb toen voorgesteld om burgeroptreden vanuit de gemeente te belonen. Hiermee is ook een proef uitgevoerd.

In het verlengde van de hardnekkige problematiek die ik beschreef wil ik pleiten voor nog een maatregel. Op lokaal niveau worden alle mogelijke instrumenten nu ingezet, maar op landelijk niveau zou het goed zijn als het strafrecht wordt uitgebreid met een huisvestingsverbod. Wat houdt dit huisvestingsverbod in?

Ik stel me dat als volgt voor:

Als iemand bij herhaling zich in de plaats waar hij of zij woont schuldig heeft gemaakt aan een misdrijf, dan kan de rechter een huisvestingverbod van bijvoorbeeld 10 of 15 jaar opleggen. Als boef heb je jouw recht op wonen in die stad voor een langere periode verspeeld. Dit kan dan naast een vrijheidsstraf of ontnemingsmaatregel zoals die nu al in het strafrecht zijn opgenomen.

  1. Hiermee bescherm je een stad en inwoners tegen criminelen die –in het Goudse geval- bij herhaling zich hebben schuldig gemaakt aan woninginbraken.
  2. Ook voor slachtoffers van woninginbraken is dit een straf/ maatregel die recht doet aan de impact die dit heeft gehad op mensen. Zelf heb ik een aantal jaar gewerkt bij de politie in Gouda gewerkt en gezien welke enorme psychische impact het heeft als iemand in jouw huis is geweest en jouw spullen heeft meegenomen. Mensen zijn vaak wekenlang van slag en als verdachten al gepakt werden stonden ze in het slechtste geval na drie dagen al weer op straat.
  3. Daarnaast kan deze maatregel ook de pleger van het feit helpen. Vaak zie je dat veroordeelden in de periode van detentie goede voornemens hebben: men wil zich voortaan op het goede pad begeven. Maar zodra men de gevangenis verlaat, keert men terug in de foute sociale omgeving en valt men terug in oude (criminele) gedragspatronen. Als je niet meer mag terugkeren in je oude omgeving, neem je een belangrijke risicofactor weg.
  4. Tenslotte kan dit een preventieve werking hebben. Je weet als potentiële inbreker dat je je plek in deze stad voor meerdere jaren  kan verspelen door in de fout te gaan.

Boven deze blog staat: verbannen 2.0. Dat klinkt wellicht wat heftig en als iets van vroeger. Maar dat is zeker niet het geval. Bij bijvoorbeeld huiselijk geweld is een straatverbod heel normaal en in het strafrecht staat al de mogelijkheid van een gebiedsverbod (art. 38v WvSr). Bij overlastgevend gedrag kan de burgemeester een samenscholingsverbod afkondigen. We doen het dus al volop, maar alleen op een andere schaal of met een andere aanleiding. Verbannen 2.0 is juist een vooruitgang. Dit instrument sluit aan op een aantal gangbare criminologische opvattingen en ik heb het met diverse oud-collega’s van de politie besproken en zij zien hier concreet voordeel in voor de Goudse situatie.

Daarom zeg ik nogmaals: in de Goudse situatie waar woninginbraken een groot probleem zijn en een relatief grote dadergroep in dezelfde plaats woont, zou deze maatregel kunnen helpen om dit probleem duurzaam te bestrijden.

Is het uitvoerbaar? Jazeker. Nu zie je vaak als dat iemand die tot een gevangenisstraf is veroordeeld en een huurhuis heeft, geen woning meer heeft aan het einde van de detentieperiode. En dus op zoek moet naar een plek waar je weer kan gaan wonen. Ook daarin is er vanuit de nazorgtaak van de gemeente al een opdracht. In ons verkiezingsprogramma staat dat dit nog versterkt moet worden.

Hiervoor is een aanpassing van het Wetboek van Strafrecht nodig en daarom ga ik dit idee onder de aandacht brengen van de landelijke partijen met het verzoek om de minister van Justitie om dit om te zetten in wetgeving.

Het grote voordeel van lid zijn van een partij die zowel lokaal als landelijk is vertegenwoordigt is, is de korte lijntjes die je hebt naar het Haagse. Dus wat ga ik doen; binnenkort ga ik naar Den Haag en breng ik dit idee in de vorm van een petitie bij Kees van der Staaij met het verzoek om de minister onder de aandacht te brengen.

Daarnaast zal ik in de gemeenteraad vragen of de APV mogelijkheden biedt om een huisvestingverbod op te nemen. Laten we ook plaatselijk kijken wat kan op dit punt.

Jacques Rozendaal
Lijststrekker SGP Gouda