HomeNieuwsIntegraal Veiligheids Beleid

Integraal Veiligheids Beleid

Publicatiedatum: 28 apr. 2015

De Goudse SGP fraktie heeft grote waardering voor al de partners die inspanningen hebben verricht voor de steeds beter wordende veiligheidscijfers. De fraktie heeft aandacht gevraagd voor:

  • OVP (Opvang Verwarde Personen) een groep, die groeiend is. Een integrale aanpak volgens het Haagse model waarbij GGD-GGZ-OM-politie en gemeente verdient hierbij aanbeveling. Een motie hierover werd nipt in de besluitvormende raadsvergadering verworpen. Wel heeft burgemeester Schoenmaker toegezegd het Haagse model in de planvorming mee te nemen! Veiligheid moet meer op de politieke Goudse agenda komen, een motie hierover werd wel aangenomen. Ook werd middels een motie evaluatie en herijking van het Goudse prostitutiebeleid aangenomen door een ruime Goudse raadsmeerderheid! Brede steun vanuit de fraktie voor het Integraal Veiligheids Beleid 2015 - 2018 en de bijbehorende jaarlijkse Actieplannen. Het betrekken van de Goudse burgers is hierbij essentieel zoals verwoord in de slogan van het IVB: " Samenwerken aan een Veilige Stad " !