HomeNieuwsNeem huisvestingsverbod op in Wetboek van Strafrecht

Neem huisvestingsverbod op in Wetboek van Strafrecht

Neem huisvestingsverbod op in Wetboek van Strafrecht

Publicatiedatum: 15 feb. 2018

De Goudse SGP biedt vandaag een petitie aan in de Tweede Kamer om een woonverbod in het strafrecht mogelijk te maken. Kees van der Staaij neemt de petitie donderdag om 14 uur in ontvangst. Een huisvestingsverbod is een effectieve strafmaatregel om aantal woninginbraken te verminderen.

De SGP in Gouda wil dat het strafrecht wordt uitgebreid met een huisvestingsverbod voor criminelen die zich in de plaats waar ze wonen bij herhaling schuldig hebben gemaakt aan een misdrijf. In hun voorstel kan de rechter een huisvestingverbod van bijvoorbeeld 10 of 15 jaar opleggen. Lijsttrekker Jacques Rozendaal: "Als boef heb je jouw recht op wonen in die stad voor een langere periode verspeeld."

Jacques Rozendaal: "Gouda wordt dankzij de goede inzet van politie en gemeente al jaren veiliger. Er is helaas één hardnekkig probleem in Gouda. Het aantal woninginbraken is extreem hoog. Met name Marokkaans-Nederlandse jongens zijn in Gouda oververtegenwoordigd in de deze criminaliteit. Daarbij zie je dat familie, vrienden of buurtgenoten vaak vervallen in dezelfde gedragspatronen."

Verbannen 2.0

Daarom doet de Goudse SGP het voorstel van verbannen 2.0. Rozendaal: het mes snijdt aan twee kanten: er gaat een preventieve werking vanuit t.o.v. criminelen, als ze bijvoorbeeld nog een keer worden gepakt voor een woninginbraak hebben ze een groot probleem. En anderzijds hebben veel criminelen goede voornemens nadat ze hun straf hebben uitgezeten, maar vervallen ze weer in oude fouten als ze terugkomen in hun verkeerde sociale milieu. Dat wordt hiermee voorkomen." Ook geeft hij aan: "ik heb het met diverse oud-collega's van de politie en twee criminologen besproken en zij zien hier een concreet voordeel in voor de Goudse situatie."

Petitie

Daarom biedt de Goudse SGP in Den Haag een petitie aan voor een woonverbod voor personen die zich meerdere malen hebben schuldig gemaakt aan een misdrijf, want hiervoor is een aanpassing van het wetboek van Strafrecht nodig. Rozendaal: "ik roep ook andere partijen op om zich hier in Den Haag sterk voor te maken, samen kunnen we een vuist maken en de criminaliteit in Gouda verder terugdringen".

Reactie Kees van der Staaij

Kees van der Staaij reageert op de petitie: 'In dit manifest laat de Goudse SGP een mooi voorbeeld zien om op te treden tegen veelplegers. Het biedt mooie handvaten om te kijken of de al bestaande wettelijke mogelijkheden voor een tijdelijk huisvestingsverbod en het strafrechtelijk gebiedsverbod wel voldoende mogelijkheden bieden om tegen hardnekkige criminaliteit op te treden. Het is belangrijk dat inwoners beschermd worden tegen criminaliteit. Daarom moeten we zeker kijken naar aanscherping van de wet. Terugval van ex-gedetineerden in oude sociale of criminele verbanden moet zoveel mogelijk worden voorkomen. Daarom zet ik mij in de Kamer ook steeds in voor goede begeleiding van ex-gedetineerden.' 

Download hier de petitie