HomeNieuwsReactie van de SGP op het coalitie-akkoord

Reactie van de SGP op het coalitie-akkoord

Publicatiedatum: 5 jul. 2018

Voorzitter,

De SGP zag uit naar de financiële doorrekening van het coalitie-akkoord, omdat bij de presentatie wel gedetailleerd werd gesproken over investeringen en waaraan geld uitgegeven gaat worden, maar niet duidelijk was waar het vandaan moest komen. Tegelijk werd bij de presentatie aangegeven dat de definitie van het leningenplafond werd versterkt.

 

Nu hebben we de eerste cijfers. 

Er wordt gesproken van een sluitende meerjarenbegroting. Dat zegt op zichzelf niet zoveel. Als je bijleent is er nog steeds sprake van een sluitende begroting, maar of het een gezonde begroting is, dat is iets anders.

Over begroten en omgaan met geld van deze coalitie is de SGP wel kritisch –na lezing van de doorrekening. Er wordt geld gevonden in reserves. Waren die dan altijd te ruim en waarom heeft de accountant dan niet geadviseerd kleinere reserves aan te houden?

Als we naar het schuldenplafond kijken in relatie tot het vorige college is simpelweg spraken van het ontstaan van een grotere leningenportefeuille de aankomende twee jaar. Voor een stad waar financiën aandachtspunt zijn, is dat niet verstandig.

De SGP waardeert de keuze om de investeringen op veiligheid op peil te houden. Gouda kent blijvende uitdagingen met een relatief grote groep potentiële crimineeltjes. Dan moet je investeren in de kernprioriteit veiligheid van de overheid.

Voor het Integraal Huisvestingsplan scholen wordt geld gereserveerd. Graag ziet de SGP snel een meer gedetailleerde uitwerking hiervan tegemoet.

De SGP overweegt een motie om de indicatie op uitstroom uit de bijstand veel doelgerichter te maken: Gouds heeft als doelstelling een vergelijkbaar bijstandsuitkeringencijfer als Alphen en Woerden.

Voor de energietransitie is een beperkt bedrag opgenomen. Bij de uitwerking lijkt het erop dat dit vooral in een proces wordt gestopt en gedeeltelijk ook naar vergroening en meer water gaat. De SGP vindt het verstandig om niet te hard van stapel te lopen op dit punt Omdat simpelweg heel veel niet bekend is en er op innovatiegebeid ook tav gasgebruik nog van alles gebeurd.

De financiën voor sport en evenementen worden erg makkelijk verruimt. Wij vragen ons af of dit tot de kerntaken van de overheid behoort?

 

Namens de fractie van de SGP-Gouda

Jacques Rozendaal