HomeNieuwsSGP doet voorstel voor verbannen 2.0

SGP doet voorstel voor verbannen 2.0

SGP doet voorstel voor verbannen 2.0

Publicatiedatum: 17 jan. 2018

De SGP in Gouda wil dat het strafrecht wordt uitgebreid met een huisvestingsverbod voor criminelen die bij herhaling zich in de plaats waar ze wonen schuldig hebben gemaakt aan een misdrijf. In hun voorstel kan de rechter een huisvestingverbod van bijvoorbeeld 10 of 15 jaar opleggen. Lijsttrekker Jacques Rozendaal: “Als boef heb je jouw recht op wonen in die stad voor een langere periode verspeeld.”

Rozendaal: “Gouda wordt dankzij de goede inzet van politie en gemeente al jaren veiliger. Er is helaas één hardnekkig probleem in Gouda. Het aantal woninginbraken is extreem hoog. Met name Marokkaans-Nederlandse jongens zijn in Gouda oververtegenwoordigd in de deze criminaliteit. Daarbij zie je dat broertjes of neefjes vaak vervallen in dezelfde gedragspatronen.”

Daarom doet de Goudse SGP het voorstel van verbannen 2.0. Rozendaal: het mes snijdt aan twee kanten: er gaat een preventieve werking vanuit t.o.v. criminelen, als ze bijvoorbeeld nog een keer worden gepakt voor een woninginbraak hebben ze een groot probleem. En anderzijds hebben veel criminelen goede voornemens nadat ze hun straf hebben uitgezeten, maar vervallen ze weer in oude fouten als ze terugkomen in hun verkeerde sociale milieu. Dat wordt hiermee voorkomen.” Ook geeft hij aan: “ik heb het met diverse oud-collega’s van de politie besproken en zij zien hier een concreet voordeel in voor de Goudse situatie.”

Daarom zal de Goudse SGP in Den Haag lobbyen voor een huisvestingsverbod voor personen die zich meerdere malen hebben schuldig gemaakt aan een misdrijf, want hiervoor is een aanpassing van het wetboek van Strafrecht nodig. Rozendaal: “ik roep ook andere partijen op om zich hier in Den Haag sterk voor te maken, samen kunnen we een vuist maken en de criminaliteit in Gouda verder terugdringen”.