HomeNieuwsSGP Gouda: gebruik je gezond verstand en voorkom overheidsingrijpen

SGP Gouda: gebruik je gezond verstand en voorkom overheidsingrijpen

Publicatiedatum: 17 aug. 2020

 

SGP Gouda: gebruik je gezond verstand en voorkom overheidsingrijpen

Het aantal geconstateerde besmettingen in Gouda is de afgelopen weken fors opgelopen en in vergelijking met andere steden hoog. Dat vraagt om alert en accuraat handelen. In de eerste plaats van inwoners en organisaties door verantwoordelijkheid te nemen (hygiëne en sociale distantie) en in de tweede plaats van de overheid (communicatie en waar nodig handhaving).

Toen het aantal besmettingen opliep bleef het vanuit het bestuur wel erg lang stil. De laatste dagen wordt weer duidelijk gecommuniceerd. De SGP roept het college op snel en accuraat te communiceren met stad en raad in deze crisis.

In het belang van de gezondheid van medebewoners en jezelf roept de SGP op: neem sociale distantie in acht! Organiseer geen familie- en vriendenbijeenkomsten waarbij de kans op besmetting groot is. Ook richting alle organisaties in de stad doet de SGP de oproep: voorkom onnodige ontmoeting en kans op besmetting en communiceer helder wat je beleid is rond bijeenkomsten en laat beleid en realiteit hetzelfde zijn.

Als SGP zijn we geen voorstander van een lokaal mondkapjesbeleid (bijvoorbeeld verplicht dragen in besloten ruimtes). Dit zou een eventuele landelijke maatregel moeten zijn, maar daarbij ziet de SGP twee bezwaren: het grijpt ver in in de levenssfeer van inwoners én deskundigen zijn het niet eens over het effect van dragen van mondkapjes.

Een klein en onzichtbaar virus houdt al maanden de wereld in z’n greep en blaast op die manier in het maakbaarheidsdenken van de westerse wereld. Mensen, gezondheid en onze economie zijn kwetsbaar. We bidden daarom voor gezondheid en voor zegen op het werk van onze medici en voor een ieder die werkzaam is in de gezondheidszorg. We wensen wijsheid toe aan allen die verantwoordelijkheid dragen in deze crisis, zoals bestuur en handhavingsdiensten.

De SGP heeft wel een aantal vragen aan het college:

  1.        Als besmettingsgraad in Gouda hoog blijft; welke mogelijkheden heeft de gemeente om sociale distantie te bevorderen en onnodige bijeenkomsten van groepen mensen bij organisaties of inwoners te ontmoedigen? Kan hier eventueel dwingend in worden opgetreden?
  2.        Wat doet de gemeente als organisaties op website ander beleid beschrijft dan praktijk blijkt te zijn? Gaat de gemeente in gesprek en met welk effect?
  3.        In hoeverre is er juridische gezien ruimte voor een lokaal mondkapjesbeleid?
  4.      Wat is de verhouding tussen preventieve communicatie en repressieve handhaving van gemeente en politie als het gaat om COVID-19 gerelateerde maatregelen?