HomeNieuwsSTADSORGANIST

STADSORGANIST

Publicatiedatum: 1 jul. 2017

Onderstaande tekst is door onze fractievoorzitter Arjan Versteeg uitgesproken bij de installatie van de eerste Goudse stadsorganist. De stadsorganist is benoemd doordat de SGP dit heeft ingebracht in de coalitieonderhandelingen van het huidige Goudse college.

Dames en heren,

Aan het eind van deze wil ik namens de SGP-fractie de heer Ingelse van harte feliciteren met zijn benoeming tot stadsorganist. Hij plaatst zich daarmee in een eeuwenoude traditie. De vroegst bewaard gebleven aanstelling van een stadsorganist dateert van 20 december 1415. Het stadsbestuur verplichtte hem "zijn leven lang te spelen op onze grote orgelen on onze kerk, alle hoogtijden, als behoorlijk is, in de vesper en in de missen." U hoort wel, dat was nog voor de Reformatie.

Na de Reformatie is de functie gewoon blijven bestaan. In ieder geval tot in de 19e eeuw. Ik heb niet precies kunnen achterhalen waarom en wanneer de functie van stadsorganist is geëindigd, maar gezien het nummer van Tidinge van februari 2017 zal het wel te maken hebben gehad met de te hoge kosten.

De herinvoering van de stadsorganist in Gouda was voor de SGP-Gouda belangrijk om in te brengen in de onderhandelingen bij de vorming van het nieuwe Stadsbestuur. We zijn blij dat de andere coalitiepartijen hierin zijn meegegaan. De verbinding met het verleden is wat ons betreft een belangrijke opmaat naar de viering van 750 jaar stadsrechten in 2022. Hierin liggen voor Gouda, een stad met zoveel rijke historie, prachtige kansen om nog meer toeristen te trekken.

Ik wil Christiaan Ingelse van harte feliciteren met zijn benoeming. U zult niet zo lang stadsorganist kunnen zijn als Joachim Hess (65 jaar) of de vader van Quirinus van Blankenburg, Gerbrand (59 jaar). Hoewel u bijna aan het eind van uw actieve loopbaan bent gekomen, vind ik het toch een mooi eerbetoon en ook een zeer verdiende blijk van waardering dat u zich vanaf vandaag officieel stadsorganist van Gouda mag noemen.