HomeNieuwsVerkeersveiligheid Burg. Jamessingel

Verkeersveiligheid Burg. Jamessingel

Verkeersveiligheid Burg. Jamessingel

Publicatiedatum: 30 nov. 2019

 

Door de SGP-fractie zijn de onderstaande vragen gesteld aan het College van B&W van Gouda.

Vragen:

  1. Is de gemeente er van op de hoogte dat ouders van de Calvijnschool steeds meer parkeren op het parkeerterrein van Driestar Educatief om de buurt te ontlasten en omdat het betaald parkeren is geworden bij de flats op de Bleulandweg?
  2. Is de gemeente er van op de hoogte dat daardoor veel meer (jonge) kinderen de Burgemeester Jamessingel moeten oversteken waar auto’s bij groen licht vaak veel te hard rijden?
  3. Klopt het dat de verkeerslichten zodanig strak op elkaar zijn afgesteld dat auto’s die met te hoge snelheid door oranje rijden een gevaar zijn voor voetgangers die met groen oversteken?
  4. Is de gemeente er van op de hoogte dat enkele weken terug een ongeluk heeft plaatsgevonden met een fietser uit groep 8 (gelukkig zonder letsel) en vorige week een bijna-ongeluk met een meisje uit groep 3?
  5. Worden er, nu of in de toekomst en zo ja wanneer, op dit kruispunt snelheidsremmende maatregelen genomen (zoals een zebradrempel), waardoor auto’s ook bij groen licht niet te hard rijden?
  6. Wordt het kruispunt Burgemeester Jamessingel/Dreef opgenomen op de lijst van levensgevaarlijke verkeerssituaties die met voorrang worden aangepakt in afwachting van het VCP?