HomeNieuwsVragen over drainagebuizen

Vragen over drainagebuizen

Vragen over drainagebuizen

Publicatiedatum: 20 aug. 2019

SGP stelt vragen over drainagebuizen

 

SGP-Gouda heeft vragen gesteld aan het college van B&W over de vorig jaar aangelegde drainagebuizen. “Ik heb twijfels over de effectiviteit en bovendien zijn ze bovenop de waterleidingen aangelegd. Er is weer overduidelijk voor een goedkope oplossing gekozen, zonder over de gevolgen na te denken”, zegt SGP-fractievoorzitter Harold Hooglander.

 

Het idee van de gemeente was dat hierdoor het grondwater meer op niveau blijft door een open verbinding met het oppervlaktewater. “In de praktijk zie ik telkens verzakte tegels in stoepen waar de grond door de drainagebuizen is weggespoeld”, zegt Hooglander. “Dat duidt erop dat het regenwater extra snel aan de bovenste laag van het grondwater wordt onttrokken. Dat kan leiden tot verdroging”. Volgens Hooglander is het effect erg tijdelijk, aangezien de buizen binnen de kortste keren onder het grondwaterpeil zijn gezakt. “Dan is het een dure investering geweest!”

De SGP vindt het onbegrijpelijk dat de buizen bovenop de waterleidingen zijn gelegd. “Vorige week was op de Graaf Florisweg de waterleiding gesprongen. Toen zijn ze enorm veel extra tijd kwijtgeraakt aan het weghalen en weer herstellen van deze buizen. Dat is geldverspilling”.

De SGP wil op korte termijn een evaluatie van de drainagebuizen.

 

 

 

Vragen SGP over aanleg drainagebuizen

 

1. Klopt het dat op meerdere plekken in Gouda drainagebuizen boven de waterleidingen zijn aangelegd?

2. Bij de reparatie aan de waterleiding in de Graaf Florisweg op 25 juli jl.  moest eerst de drainagebuis worden verwijderd. Leidt dit niet tot onnodige extra kosten?

3. Na een regenval zijn er regelmatig ‘sinkholes’ te zien, wat erop duidt dat regenwater (en zand) extra snel worden afgevoerd met de drainagebuizen. Leidt de snelle afvoer van grondwater niet tot verdroging van de grond?

4. Hoeveel keer heeft de gemeente sinkholes moeten dichten?

5. Het idee is dat de drainagebuizen in verbinding staan met het oppervlaktewater. Aangezien deze buizen ook verzakken, liggen ze binnen korte tijd onder het oppervlaktewater. Is het deze investering wel waard geweest?

6. Wanneer komt het college met een evaluatie over de werking van de drainagebuizen?

 

Harold Hooglander

Fractievoorzitter SGP-Gouda