B(l)oeiende stad aan het water

B(l)loeiende stad aan het water

  • Waterbus tussen Gouda en Rotterdam;
  • Fonds om gevolgen bodemdaling tijdig en betaalbaar aan te pakken;
  • Opengraven van historische grachten nodig voor waterberging;
  • Heropenen havensluis bij viering Gouda 750 jaar stadsrechten;
  • Bij elke 50ste geboorte planten we een "babyboom";
  • Stadsboerderij openen tbv schooleducatie;
  • Herinvoering schoolzwemmen;
  • Burgerinitiatieven worden krachtig gestimuleerd;
  • Bewoners kunnen tegen betaling meerkos- ten kiezen voor duurdere straatinrichting;
  • Nieuwbouw kantoren vanaf 2022 alleen nog circulair.

Laatste actualiteiten

Babyboom

Babyboom

13 dec. 2017
Avond Duurzame mobiliteit

Avond Duurzame mobiliteit

11 mrt. 2016
Overige artikelen