Zuinig met Gouds geld

Zuinig met Gouds geld

  • Een structureel sluitende begroting;
  • Stop jaarlijksesubsidie 1.000.000 euro aan schouwburg en bioscoop;
  • Lokale lasten omlaag brengen, geen nieuwe grote durfinvesteringen;
  • Vrijwilligerswerk en een bijstandsuitkering gaan hand in hand. 20 uur vrijwilligerswerk als tegenprestatie bij een uitkering;
  • Bij gemeenschappelijke regelingen hoeft Gouda niet altijd nettobetaler te zijn;
  • Kostendekkende tarieven riool- en afvalstoffenheffing;
  • Jaarlijkse beoordeling van subsidies op nut en noodzaak;
  • Voorkomen van subsidiëring aan organisaties met dezelfde doelen en activiteiten.

Laatste actualiteiten

Geen artikelen beschikbaar

Overige artikelen